کد طول و قطر
720218 L= 24.5 cm
o.d. 3.1 mm
2 ports

Product details Download
Product Sheet and Instructions Download
بسته‌بندی
یکبار مصرف
استریل
روش استریل EtO sterilized
بسته‌بندی جعبه 100 عددی در بسته‌بندی‌های استریل جداگانه
نگهداری در جعبه اصلی خود در جای خشک و خنک
دارای CE